Domov KONTAKTY

Aj Žiacka školská rada pomáha a nezabúda

Je na mieste pripomenúť si, že v roku 2018 na Slovensku spáchalo samovraždu 533 ľudí vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 14 rokov. Problémy s rovesníkmi, rôzne traumy, rodinné či pracovné problémy. To všetko zostáva často nevypovedané a vedie ľudí k tým najhorším rozhodnutiam, často až k samovražde.

“Ako sa máš?“ Na prvý pohľad banálna otázka, môže však zmeniť všetko. Už 5 minút dôverného rozhovoru môže pomôcť. Je dôležité hovoriť o svojich pocitoch, je dôležité počúvať, v krízovej situácii môže byť záchranou práve Linka dôvery Nezábudka.

A práve preto sa členovia našej Žiackej školskej rady, spolu s ďalšími žiakmi, dňa 3. októbra 2019 dobrovoľne zúčastnili zbierky “Dni nezábudiek“, ktorá je súčasťou kampane Liga za duševné zdravie, v spolupráci s Občianskym združením Mozaika, ktoré sídli v Žiline. Liga za duševné zdravie svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami, poukazuje na dôstojnosť v duševnom zdraví a venuje sa problematike psychického zdravia detí. Je to jediná anonymná bezplatná linka fungujúca nepretržite 24 hodín za asistencie vyškolených odborníkov.

Zbierka “Dni nezábudiek“ prebiehala po celom Slovensku od 2. do 6. októbra 2019 a zapojili sa do nej žiaci z viacerých škôl v Žiline. Sme pyšní, že sme ako žiacka školská rada spolu s ďalšími žiakmi našej Obchodnej akadémie mohli podporiť túto organizáciu a ľudí, ktorým pomáha. Táto akcia nám dala do vienka viac než ospravedlnenku z vyučovania. Tento deň bol sám o sebe prospešný aj pre nás, dozvedeli sme sa o organizácii viac a uvedomili sme si, že my sami by sme mali dbať o naše duševné zdravie, a taktiež byť nápomocní pre druhých, ktorí tiež potrebujú pomôcť . Na vlastnej koži sme totiž zistili, aké to je, keď chceme pomôcť dobrej veci a ostatní ľudia predtým zatvárajú oči. Samozrejme, stretli sme sa aj s pozitívnou odozvou, s ľuďmi, ktorí finančne prispeli naozaj radi.

Táto zbierka prebieha raz do roka a je určená ľuďom s psychickými poruchami, ktorých v súčasnej uponáhľanej dobe veľmi pribúda. Peniaze z tejto zbierky budú použité na ďalšiu prevádzku Ligy za duševné zdravie a jej skvalitnenie. Časť z týchto financií sa vráti späť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.

Ak máte záujem, túto zbierku môžete podporiť na stránke www.akosamas.sk alebo prázdnou SMS v hodnote 2€ na číslo 833. Skúsme byť všetci nápomocní, pretože darovaný dobrý skutok sa vždy vráti!

Simona Macangová a Bronislava Bíziková (III.B)