Exkurzia vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o.

Dňa 15.5.2018 sa žiaci II.B našej školy pod vedením p. Ing. Hlačinovej  a Ing.Cedzovej  zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o. Exkurzia bola zameraná na výrobný proces, ktorý je obsahovo prepojený s predmetmi EKP a TOV.  Žiaci si mohli naživo pozrieť výrobný proces výroby guľkových ložísk do automobilového priemyslu, ako  aj pre katalógovú výrobu v priemyselnej  oblasti.

 Hneď po úvodnej prezentácii v školiacom stredisku výrobného podniku vzhľadom na hlučnosť  vo výrobe žiakom boli rozdané načúvacie zariadenia, cez ktoré mohli počúvať celý komentár počas  prehliadky. Areálom žiakov sprevádzal p. Mikát, ktorému  patrí aj veľké poďakovanie  za ochotné sprevádzanie po výrobných halách výrobného podniku. Aj v budúcom školskom radi  zavítame vo  výrobnom podniku Schaeffler Kysuce a tak spojíme teóriu výrobného podniku s konkrétnou praxou.

Ing. Andrea  Hlačinová