tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

DENS 2018

Tento rok sa zúčastnila   trieda I.B  pod vedením p.Ing. Hlačinovej  jubilejného 5.ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku – DENS 2018 na Hlinkovom námestí v Žiline. Celý obsah sa niesol v duchu zelenej technológie, úspory energie, ochrany životného prostredia a udržateľnej dopravy. Novinkou boli automatické nastavenia kúrenia, osvetlenia či žalúzií v domácnostiach podľa počasia a intenzity svetla. Veľký záujem bol o štátne dotácie  -príspevok na zateplenie rodinných domov, ŠFRB – zvýhodnené úvery a pod.   V Žiline Mestský úrad zabezpečil   prezentáciu špičkových elektromobilov.    

Žiaci si mohli otestovať svoje vedomosti v oblasti spotreby a úspory energie v domácnosti, pričom mali možnosť vyhrať zaujímavé darčeky. Nechýbali témy o triedení odpadov:  ako ich produkovať  menej, správne triediť,  ochrana životného prostredia  a klímy.

Ing. Hlačinová  Andrea