Domov KONTAKTY

Píšem, píšeš, píšeme….

Už prváci to vedia! Pýtate sa, čo vedia? Po 3 mesiacoch pravidelného písania na písacích strojoch, prípadne počítačoch s využitím programu ATF sa napĺňa ich sen o písaní všetkým desiatimi. All ten fingers!!!

Neváhali sme a vybrali sme sa so žiakmi I. ročníka (I.A) a II. ročníka bilingválneho štúdia (II.G) na exkurziu do Košíc. Tak vzdialené a predsa nám tak blízke Košice. Navštívili sme Slovenské technické múzeum a expozíciu „Vývoj písacích strojov“. Zistili sme, prečo a pre koho sa vynašli písacie stroje ako prvé. Ak sa domnievate, že pre slepcov, máte pravdu. Videli sme stroje od 2. polovice 19. storočia až po súčasnosť. To, že veda napreduje, sme sa presvedčili na vlastné oči.

Počasie nám prialo, slniečko vykukávalo, exkurzia bola podnetná, Košice a vianočné trhy krásne. Kto nebol, vydajte sa za tajomstvom písma a krásami Košíc s nami pohľadom na fotografie…

The end!