Exkurzia do firmy – LKW WALTER

Dňa 3.5. 2018 sa žiaci III.A, III.B, III.C a III.G  zúčastnili exkurzie do firmy LKW WALTER. Tento deň bol pre každého žiaka veľmi zaujímavý, pretože sme sa o firme  veľa dozvedeli. Napríklad, že centrála firmy je vo Viedni a pobočku má v Tirolsku. Zamestnáva približne 1700 zamestnancov. Firma podporuje najmä mladých ľudí, ktorí majú možnosť zamestnať sa hneď po ukončení strednej školy. Pani Jana Liptáková, ktorá nás sprevádzala, odpovedala na naše zvedavé otázky. Najmä ohľadom platu, jazykových kurzov a ako postupovať pri prijatí na prax. Výhodou tejto firmy je, že je multikultúrna. Stretávajú sa v nej mladí ľudia z mnohých krajín, ako je Slovensko, Poľsko, Rusko a pod.

Po tejto prednáške a prezentácii o firme sme sa všetci spoločne presunuli do Schönbrunnu. Je to nádherný zámok s veľkou francúzskou záhradou, bludiskom, s prekrásnymi fontánami a tiež s panoramatickou terasou Gloriette. Po dlhej prechádzke sme sa spoločne tešili na cestu domov.

V mene všetkých tretiakov by sme chceli poďakovať pani profesorkám PhDr. Anne Buriličevovej, PhDr.Anne Drizgovej a Mgr. Eve Ftorekovej, ktoré nám cestu do Viedne zorganizovali.

Marcela Melišová, III.B/2