tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Britské centrum

Krajská knižnica v Žiline ponúka návštevníkom aj možnosť navštíviť Britské centrum, ktoré je jej súčasťou. My sme túto možnosť využili a s triedami I.G, I.H a II.G a vyučujúcimi Ing. Konečnou, Mgr. Rádikovou a Ing. Cedzovou sme v dňoch 15.11. a 27.11. 2017 knižnicu navštívili. V priestoroch Britského centra bola pre žiakov pripravená interaktívna prezentácia v anglickom jazyku na tému Britská kráľovská rodina, pri ktorej si overili svoje vedomosti, alebo si ich doplnili o nové informácie. Nasledovali informácie o samotnom Britskom centre, jeho zameraní a  možnostiach, vzdelávacích aktivitách zameraných na anglický jazyk, dostupnej literatúre a pod., ktoré sa žiakom bilingválneho štúdia iste zídu.