Tretiaci na seminári

27.2. 2018 sa žiaci voliteľného predmetu Cvičná firma praktikum s vyučujúcou zúčastnili seminára „Erasmus v nás a okolo nás“. Seminár sa konal v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Cieľom bolo predstavenie možnosti európskeho programu Erasmus plus.

Ide o programy, ktoré využívajú i stredné školy a pomocou nich zlepšujú a zatraktívňujú školské prostredie. Išlo o prvú aktivitu Informačného centra Europe Direct pri UK UNIZA.

Podujatie bolo podnetné a žiaci si odniesli cenné informácie, ktoré určite využijú i pri riadení a realizácii projektov cvičnej firmy.

Ing. Lenka Synáková
učiteľ cvičnej firmy praktikum