Domov KONTAKTY

Exkurzia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Dňa 7. decembra 2017 trieda III.C namiesto do školských lavíc zasadla do spoločenskej miestnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.  Do ústavu sú umiestňovaní muži, mladiství, odsúdení s výkonom trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a tiež ženy, mladistvé, odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia a tiež odsúdené s výkonom trestu odňatia slobody v strednom stupni stráženia. 

V súčasnosti sa v ústave nachádza približne 436 odsúdených. Z jedným z takýchto odsúdených – Vladom, sa žiaci mali možnosť porozprávať aj pri neformálnom stretnutí v spoločenskej miestnosti, samozrejme za prítomnosti zamestnancov Ústavu. Vlado žiakom porozprával, ako ho nevinný dúšok marihuany postupne zlákal na zlú cestu a doviedol až do väzenia. Žiaci sa okrem iného tiež dozvedeli, aký je denný režim takýchto väzňov, že to čo im je doma samozrejmé, ako je používanie mobilu, pozeranie televízora a svojho obľúbeného programu, surfovanie na internete a pod., že to nie je samozrejmosťou pre odsúdených. Žiaci zistili, že vôbec nie je ťažké z jedného dňa na druhý skončiť vo väzení, a na druhej strane nie je také jednoduché sa odtiaľ dostať.

Na záver odsúdený Vlado konštatoval, že ho len mrzí, že nemôže vrátiť späť čas. My záverom môžeme snáď povedať, že dúfame, že tieto „ubytovacie služby“ nebudeme musieť nikdy v živote využiť a Vladovi želáme, aby po opustení múrov väznice bol schopný naštartovať svoj život tým správnym smerom. 

Za veľmi podnetnú exkurziu patrí veľká vďaka zamestnancom  Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

 

autor článku             

JUDr. Jana Tomaníčková