Exkurzie v ČOV Horný Hričov

V októbrových dňoch 12. a 19. 10. a v novembrových dňoch 9. a 16. 11. 2018 sa postupne triedy I. A, I. B, II. G a II. H zúčastnili na odbornej exkurzii v čističke odpadových vôd pod vedením Ing. A. Hlačinovej a Mgr. Ing. K. Janekovej.

Na predmete Tovaroznalectvo sa žiaci teoreticky oboznámili s procesom čistenia odpadových vôd, avšak vždy je lepšie 1x vidieť ako 100x počuť. V areáli ČOV nás ochotne sprevádzal Ing. Pavol Haluška a žiakom poskytol množstvo zaujímavých informácií. Okrem iného sme sa dozvedeli, že čisteniu podlieha splašková, dažďová a priemyselná voda z celej Žiliny a niektorých priľahlých obcí a výsledkom celého procesu je voda, ktorá má lepšie parametre ako rieka Váh. Pri čistení vznikne kal, ktorý bol pre naše čuchové orgány neznesiteľný, preto sme sa v priestoroch jeho skladovania veľmi nezdržiavali. Žiaci mali tiež možnosť odvážiť sa na nákladnej váhe a zistili celkovú hmotnosť svojej triedy. Táto exkurzia bola pre nás prínosná nielen z hľadiska vedomostí, ale tiež utužovania priateľských vzťahov, nakoľko nádherné slnečné počasie babieho leta nám umožnilo peknú prechádzku. P.Haluška pohotovo odpovedal na otázky žiakov, ktorí sa snažili zapamätať si všetky informácie, aby ich následne spracovali do prezentácií.

Vypracovala: Mgr. Ing. Katarína Janeková