Domov KONTAKTY

Administratíva a korešpondencia

Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2022 sa dištančne uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo. Našu školu reprezentovala v 1. disciplíne – písanie na počítači – žiačka z III. H – Lenka Kurucová, ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste. Ing. Ľubica Jamborová

Internetová súťaž 2021 v spracovaní informácií na počítači

Táto súťaž je najdôležitejším medzinárodným šampionátom. Je otvorená pre študentov z verejných, súkromných škôl alebo združení a pre seniorov, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom svojej národnej skupiny Intersteno. Certifikát, ktorý dostanú úspešní účastníci, je dôležitým prínosom pre profesionálny život. Cieľom je podporovať odbornosť v oblasti používania klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže

Celoštátne kolo súťaže škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Realizáciou 55. ročníka celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola poverená Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 01 Martin-Priekopa – PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka školy Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnilo v dňoch 23. 03. 2021 až 25. 03. 2021. V tomto roku sa

SIP – súťaž v spracovaní informácií na počítači 55. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl 10. februára 2021

V kategórii písanie na počítači – 10-minútový odpis textu – našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Martin Kozáček – IV. BNikolas Jankov – II. A Organizátorom bola Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, súťaž sa uskutočnila online. Súťaž vyhral Martin Kozáček a svojim bezkonkurenčným výkonom sa nominoval do celoštátneho kola. Gratulujeme. Ing.

ONLINE SÚŤAŽ ZAV ZVOLEN 2021 – SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ IN-FORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnila súťaž ZAV Zvolen 2021 online:    „Ani v  dobe obmedzenia fungovania škôl, slovenskí učitelia a súťažiaci žiaci nezaháľali a aktívne sa zapojili vo veľkom počte. Dosiahli dobré výsledky a svojim učiteľom a organizátorovi – Internetovej škole ZAV Praha, Helenke a Jaroslavovi Zaviačičovcom  urobili  radosť. Podľa zhrnutia Anny Škovierovej, ktorá súťažné

SIP krajské kolo

Dňa 13. februára 2020 sa dvaja naši žiaci zúčastnili krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl  v spracovaní informácií na počítači, ktorú organizovala   Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove.  Okrem zážitkov z krásnej Oravy si priniesli domov aj ocenenie za umiestnenie:   I. miesto – Martin Kozáček  – III. B III. miesto – Petra Šenkárová –   V. G

Spracovanie informácií na PC december 2019

V dňoch 06. 12. – 12. 12. 2019 sa na našej škole opäť uskutočnili preteky v spracovaní  informácií na PC medzi žiakmi II. – V. ročníka.  Krásne I. miesto opäť obhájil Martin Kozáček – III. B, na II. mieste skončila Petra Šenkárová – V. G a na III. mieste sa umiestnila Lucia Martinusíková – III. B. Najrýchlejší žiaci

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 07. 06. 2019 ako každý rok mali žiaci našej školy možnosť absolvovať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Vysvedčením o jej úspešnom zvládnutí sa bude môcť pochváliť 27 žiakov. Ing. Ľubica Jamborová

Školské preteky

V prvom júnovom týždni školského roka 2018/2019 sa uskutočnili preteky v písaní na PC medzi triedami I. ročníka OAVOZA a II. ročníka BOAVOZA. Výsledky ukázali, že nám vyrastajú nádejné talenty.  Na prvých troch miestach skončili: I. miesto – Martina Sartorisová – II. HII. miesto – Petronela Bieliková – II. HIII. miesto – Miriam Janurová –

Školské kolo SIP

Ako každý rok aj teraz sa v dňoch 12. 12. – 18. 12. 2018  konali školské preteky žiakov II. A, II. B, III. a IV. ročníka OA a BOA v spracovaní informácii na počítači. Najlepšie sa umiestnili žiaci: miesto – Petra Šenkárová, IV. G miesto – Martin Kozáček, II. B miesto – Lucia Martinusíková, II. B Dvaja najúspešnejší žiaci budú školu

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači OA Ružomberok

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnila 15. 02. 2018 v priestoroch OA Ružomberok. Na súťaži sa zúčastnilo 13 stredných škôl, z toho 6 obchodných akadémií, 3 stredné odborné školy, 1 spojená škola, 1 dopravná akadémia a 2 gymnáziá. Počet súťažiacich žiakov bol celkom 38, z toho v písaní na počítači 20 žiakov, v úprave textu na počítači 7 žiakov a v profesionálnom spracovaní textu – wordprocessingu 15 žiakov. Niektorí žiaci súťažili

Píšem, píšeš, píšeme….

Už prváci to vedia! Pýtate sa, čo vedia? Po 3 mesiacoch pravidelného písania na písacích strojoch, prípadne počítačoch s využitím programu ATF sa napĺňa ich sen o písaní všetkým desiatimi. All ten fingers!!! Neváhali sme a vybrali sme sa so žiakmi I. ročníka (I.A) a II. ročníka bilingválneho štúdia (II.G) na exkurziu do Košíc. Tak vzdialené a predsa nám tak

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 sa študenti I. A a I. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Študenti prvého ročníka, ktorí sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia učia písať desaťprstovou hmatovou metódou na elektronických písacích strojoch, mali možnosť vidieť expozíciu vývoja písacích strojov a komunikačnej technológie. Prehliadka bola doplnená tiež odborným výkladom sprievodkyne STM. Expozícia vývoja písacích

Štátna skúška z písania na PC

2. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Skúšky sa zúčastnilo 35 žiakov a 34 bolo úspešných. Vysvedčenia o absolvovaní pre bývalých žiakov budú na sekretariáte OAVOZA.

Školské preteky v spracovaní informácií na PC

V prvom júnovom týždni sa na našej škole ako každý rok uskutočnili preteky v spracovaní informácií na PC medzi žiakmi I. ročníka a II. G. I. miesto – Petra Šenkárová II. miesto – Katarína CHudá III. miesto – Daniela Danišková Všetky žiačky sú z triedy II. G. Víťazkám gratulujeme. Ing. Ľubica Jamborová

Spracovanie informácií na PC v škol. roku 2016/2017

V decembri 2016 sa žiaci II. – IV. ročníka zúčastnili školského kola spracovania informácií na počítači. I. miesto – Romana Kavecká – IV. B II. miesto – Natália Cabadajová – IV. C III. miesto – Terézia Štefaňáková – II. A Žiačky z I. a II. miesta budú našu školu reprezentovať na Krajskom kole Súťaže žiakov

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 03. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 48 žiakov, z toho 4 žiaci zo SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina. Skúšku úspešne zvládlo 46 žiakov. Bývalí absolventi, ako aj žiaci SOŠ si môžu vysvedčenia o absolvovaní SŠ prevziať na sekretariáte OA Žilina. Ing. Ľubica Jamborová

Krajské kolo súťaže v SIP

Vo štvrtok 11. februára 2016  sa uskutočnil v Spojenej škole Tvrdošín 50. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 53 súťažiacich   z 15 škôl ŽSK prejavilo svoju rýchlosť, pohotovosť a zručnosť v 3 súťažných disciplínach: písanie na počítači úprava textu na počítači wordprocessing Našu školu reprezentovali  2 žiačky v 1. disciplíne – písanie na počítači. Monika Zrelicová

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo

Na prelome roku 2015/2016 sa v našej škole konala Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo. Súťaž prebiehala v súťažnej disciplíne – 10-minútový odpis na rýchlosť v programe WORD. Súťaž má prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti Najlepšie výsledky za školu

Pamäť ľudstva

Verný priateľ účtovníkov, lekárov aj policajtov. O čom /kom je reč? No predsa o písacom stroji, ktorý minulý rok oslávil svojich 300 rokov. Medzi najrozšírenejšie stroje patrili nablýskaný americký Remington alebo nemecký Continental. 6. októbra sa žiaci dvoch tried (triedy I. A a I. C) pod vedením Ing. Ľ. Jamborovej a Ing. L. Synákovej vybrali

Štátna skúška z kancelárskeho písania na PC – výsledky

Absolventi, ktorí úspešne zvládli štátnu skúšku z písania na PC a hospodárskej korešpondencie si môžu prevziať vysvedčenie na sekretariáte školy. Zoznam absolventov: Mária Boháčová Nikola Lokšíková Jana Mišiaková Dana Papajčíková Ing. Marcela Síčová Jana Gregorová Marián Zeman Boris Hodas Kristína Lopušanová Zuzana Uhrová Kristína Pilátová Dagmar Pállová Nikola Laščeková Simona Lisková Kristína Bujná Natália Halková

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

V piatok 5. júna 2015 sa stretli žiaci stredných odborných škôl v Žiline. Prišli všetci tí, ktorí mali záujem o štátnu skúšku. Obchodná akadémia v tento deň privítala žiakov zo Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska, Žilina,  SOŠ podnikania, Sasinkova, Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, a v neposlednom rade i žiakov Obchodnej akadémie, Žilina. Spolu sa štátnej skúšky zúčastnilo 51 žiakov.

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnil 49. ročník krajskej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v Spojenej škole Tvrdošín. 1. a 2. miesto v kraji v rukách žiačok OA Žilina V súťažnej disciplíne písanie na počítači sa naša žiačka Kristína Bujná umiestnila na I. mieste a Monika Zrelicová na II. mieste. Svojim

Krajské preteky v SIP

Dňa 14. 02. 2013 sa uskutočnili Krajské preteky v SIP na OA v Ružomberku. Naša žiačka – Vlasta Horvátová sa umiestnila na krásnom 3. mieste s 352,0 čistými údermi.

Spracovanie informácií na počítači

V mesiaci január sa uskutočnili celoškolské preteky spracovania informácií na počítači medzi triedami II. – IV. ročníka. Najúspešnejšia žiačka, Vlasta Horvátová, z III. A triedy bude školu reprezentovať na Krajských pretekoch v spracovaní informácií na počítači, ktoré sa budú konať v Ružomberku 14. 02. 2013. P. č. Meno Trieda Hrubé údery Počet chýb % chýb