Domov KONTAKTY

Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie

Dňa 03. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 48 žiakov, z toho 4 žiaci zo SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina.

Skúšku úspešne zvládlo 46 žiakov.

Bývalí absolventi, ako aj žiaci SOŠ si môžu vysvedčenia o absolvovaní SŠ prevziať na sekretariáte OA Žilina.

Ing. Ľubica Jamborová