Domov KONTAKTY

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

V piatok 5. júna 2015 sa stretli žiaci stredných odborných škôl v Žiline. Prišli všetci tí, ktorí mali záujem o štátnu skúšku. Obchodná akadémia v tento deň privítala žiakov zo Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska, Žilina,  SOŠ podnikania, Sasinkova, Žilina, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina, a v neposlednom rade i žiakov Obchodnej akadémie, Žilina. Spolu sa štátnej skúšky zúčastnilo 51 žiakov. Štátna skúška z ADK sa konala pod patronátom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizačne zabezpečili štátnu skúšku Ing. Ľubica Jamborová a Ing. Lenka Synáková.

Čo žiaci preukázali? Museli preukázať písať desaťprstovou hmatovou metódou pri rýchlosti najmenej 200 čistých úderov za minútu a ešte zvládnuť napísať 2 písomnosti podľa STN. Dnes písali obchodný list a zostavovali tabuľku podľa zadania.

Štátna skúška prebiehala na Obchodnej akadémii v Žiline v 4 odborných učebniach. Žiadne technické komplikácie sa nevyskytli, organizátori i samotní účastníci boli s priebehom skúšok spokojní.

Už len čakať, že „učenie ADK“ sa vyplatilo, dôkazom čoho bude

„Certifikát o vykonaní štátnej skúšky“.

Výsledky tých, čo štátnu skúšku vykonali úspešne a získali certifikáty,  budú uverejnené na stránke školy.

 

Spracovali: Ing. L. Synáková
Ing. Ľ. Jamborová

SS2015 (1)

SS2015 (2)