tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Krajské preteky v SIP

Dňa 14. 02. 2013 sa uskutočnili Krajské preteky v SIP na OA v Ružomberku. Naša žiačka – Vlasta Horvátová sa umiestnila na krásnom 3. mieste s 352,0 čistými údermi.