Domov KONTAKTY

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo

Na prelome roku 2015/2016 sa v našej škole konala Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – školské kolo. Súťaž prebiehala v súťažnej disciplíne – 10-minútový odpis na rýchlosť v programe WORD.

Súťaž má prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti

Najlepšie výsledky za školu dosiahli:

  1. miesto – Zrelicová Monika, IV. D
  2. miesto – Cabadajová Natália, III. C
  3. miesto – Ďurčanská Alexandra, IV. A

Ing. Ľubica Jamborová