Domov KONTAKTY

Štátna skúška z písania na PC

2. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie. Skúšky sa zúčastnilo 35 žiakov a 34 bolo úspešných.

Vysvedčenia o absolvovaní pre bývalých žiakov budú na sekretariáte OAVOZA.