tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Školské preteky

V prvom júnovom týždni školského roka 2018/2019 sa uskutočnili preteky v písaní na PC medzi triedami I. ročníka OAVOZA a II. ročníka BOAVOZA. Výsledky ukázali, že nám vyrastajú nádejné talenty. 

Na prvých troch miestach skončili:

I. miesto – Martina Sartorisová – II. H
II. miesto – Petronela Bieliková – II. H
III. miesto – Miriam Janurová – I. A

Víťazkám gratulujeme.

Ing. Ľubica Jamborová