Domov KONTAKTY

Celoštátne kolo súťaže škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Realizáciou 55. ročníka celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola poverená Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 01 Martin-Priekopa – PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka školy

Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnilo v dňoch 23. 03. 2021 až 25. 03. 2021. V tomto roku sa celoslovenské kolo konalo v online priestore za technickej pomoci CVTI SR ŠVS Banská Bystrica.

Výsledky v súťažnej disciplíne: písanie na počítači

V tejto disciplíne súťažilo 20 žiakov.

Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. Štyri práce boli vyradené pre prekročenie limitu percenta chýb.

Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal náš žiak

 Martin Kozáček – IV. B

s výkonom 473,2 čistých úderov na minútu.

Gratulujeme!

Ing. Ľubica Jamborová