Domov KONTAKTY

Internetová súťaž 2021 v spracovaní informácií na počítači

Táto súťaž je najdôležitejším medzinárodným šampionátom.

Je otvorená pre študentov z verejných, súkromných škôl alebo združení a pre seniorov, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom svojej národnej skupiny Intersteno.

Certifikát, ktorý dostanú úspešní účastníci, je dôležitým prínosom pre profesionálny život.

Cieľom je podporovať odbornosť v oblasti používania klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Každý súťažiaci môže porovnávať svoje výsledky s výsledkami ostatných účastníkov rovnakej vekovej kategórie nielen v rodnom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch.

Vďaka tejto súťaži môžu školy ukázať svoju prítomnosť na webe na medzinárodnej úrovni o užitočných schopnostiach na akejkoľvek úrovni vzdelávania. Je zrejmé, že profesionálny prístup k klávesnici je základnou kompetenciou užitočnou na akomkoľvek type školy a pomáha uspokojiť rastúci dopyt po produkcii dokumentov a komunikácii pomocou počítačov a tabletov.

Súťaž pozostáva z desiatich minút zadávania textu pomocou špeciálneho softvéru dostupného na webovej stránke www.intersteno.org (vo formátoch Taki a ZAV).

Počet registrovaných škôl:

Total schools 167
Total teachers 197
Total students 920

Náš žiak, Martin Kozáček, IV. B sa umiestnil na krásnom
2. mieste.  

Gratulujeme!

Ing. Ľubica Jamborová