Domov KONTAKTY

PISA 2022 – PILOTNÉ TESTOVANIE

Minulý týždeň  sa vybraní žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy prvýkrát zúčastnili medzinárodnej štúdie Program medzinárodného hodnotenia žiakov – PISA.

V dňoch 20. – 21. 5. 2021 sa konalo takmer štvorhodinové testovanie, ktoré bolo rozdelené na tri časti. V prvej a druhej časti si študenti overili svoju  finančnú a čitateľskú gramotnosť, tvorivé myslenie, ale aj poznatky z prírodných vied. V tretej časti odpovedali na otázky týkajúce sa ich rodiny a školy.

Našich 37 žiakov  reprezentovalo našu krajinu spolu s ďalšími 2000 žiakmi z rôznych slovenských škôl, pričom Slovensko je jednou z viac ako 85 krajín a vzdelávacích systémov, ktoré sa zúčastňujú štúdie PISA.

Je to dôležitá štúdia, ktorá vypovedá o úrovni vzdelania študentov Slovenskej republiky  a porovnáva ju s úrovňou vzdelania iných krajín.

Nakoľko študenti našej školy sú šikovní, určite jednotlivé testy zvládli úspešne, takže sa tešíme na výsledky.

Ing. Jana Pevná, Ing. Rudolf Zrebný