Domov KONTAKTY

Mladý Európan 2021

Dňa 28.04.2021 sa v spolupráci s Europe Direct Žilina uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2021. Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách.

Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Súťaž prebiehala vzhľadom na pandemické opatrenia on-line formou.

Našu školu reprezentovali Janka Palajová z III.B triedy, Bianka Halamová z III.G triedy  a Viktória Zuzíková z III.H triedy. Dievčatá nás reprezentovali skutočne vynikajúco a umiestnili sa na krásnom 4. mieste, pričom ich len 1 bod delil od tretieho miesta. V každom prípade si odniesli diplomy, vecné ceny a aj asi to najdôležitejšie, nové skúsenosti.

Srdečne gratulujeme a zároveň za organizáciu súťaže na profesionálnej úrovni ďakujeme organizácii Europe Direct Žilina.

Bližšie info: www.europedirectza.sk

Instagram: europedirectzilina