Domov KONTAKTY

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 sa študenti I. A a I. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Študenti prvého ročníka, ktorí sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia učia písať desaťprstovou hmatovou metódou na elektronických písacích strojoch, mali možnosť vidieť expozíciu vývoja písacích strojov a komunikačnej technológie. Prehliadka bola doplnená tiež odborným výkladom sprievodkyne STM.

Expozícia vývoja písacích strojov patrí k jedným z najucelenejších zbierkových fondov. Dokumentuje vývoj od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. Táto kolekcia zbierok si právom zasluhuje pozornosť. S prvými pokusmi o zostrojenie písacieho stroja prichádzali tí vynálezcovia, ktorí chceli zmierniť smutný osud slepcov.

V expozícii sú prezentované najcennejšie exponáty písacích strojov, nachádzajú sa tu najstaršie priemyselne vyrábané písacie stroje z druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť v počte cez 150 exemplárov od najstaršieho a najvzácnejšieho exponátu zn. Remington z r. 1870-73 model 1 a ďalších unikátnych exponátov, medzi ktoré sa radia aj prvé priemyselne vyrábané písacie stroje v Česko-Slovensku od roku 1932.

Expozícia okrem prezentácie najznámejších systémov písacích strojov podáva prehľad aj o písme, jeho význame, spôsobe zmechanizovania. Je členená do 15 tematických celkov. V expozícii sú prezentované tiež niektoré z prvých štandardných a prenosných písacích strojov.

Študenti si vyskúšali písanie na mechanických písacích strojoch, ktoré sa už v súčasnosti nevyužívajú alebo len veľmi zriedka. Sprievodkyňa previedla študentov ďalšími zaujímavými expozíciami, ako je expozícia umeleckého kováčstva a tiež expozíciou úžitkových a ozdobných predmetov z kovov.

Odborná exkurzia bola zároveň spojená so školským výletom. Okrem prehliadky v múzeu absolvovali študenti tiež prechádzku historickou časťou centra Košíc a na záver nasledoval výlet do zoologickej záhrady.

 Ing. Blanka Kubalová
Ing. Ľubica Jamborová