Domov KONTAKTY

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači OA Ružomberok

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnila 15. 02. 2018 v priestoroch OA Ružomberok.

Na súťaži sa zúčastnilo 13 stredných škôl, z toho 6 obchodných akadémií3 stredné odborné školy1 spojená škola1 dopravná akadémia a 2 gymnáziá. Počet súťažiacich žiakov bol celkom 38, z toho v písaní na počítači 20 žiakov, v úprave textu na počítači 7 žiakov a v profesionálnom spracovaní textu – wordprocessingu 15 žiakov. Niektorí žiaci súťažili aj v 2 súťažných disciplínach.

Naša žiačka, Petra Šenkárová, sa umiestnila v I. súťažnej disciplíne – písanie na PCna krásnom 2. mieste. Svojim výkonom postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 21. – 22. 03. 2018. Gratulujeme.

Ing. Ľubica Jamborová