Domov KONTAKTY

Štátna skúška z kancelárskeho písania na PC – výsledky

Absolventi, ktorí úspešne zvládli štátnu skúšku z písania na PC a hospodárskej korešpondencie si môžu prevziať vysvedčenie na sekretariáte školy.

Zoznam absolventov:

 • Mária Boháčová
 • Nikola Lokšíková
 • Jana Mišiaková
 • Dana Papajčíková
 • Ing. Marcela Síčová
 • Jana Gregorová
 • Marián Zeman
 • Boris Hodas
 • Kristína Lopušanová
 • Zuzana Uhrová
 • Kristína Pilátová
 • Dagmar Pállová
 • Nikola Laščeková
 • Simona Lisková
 • Kristína Bujná
 • Natália Halková
 • Martina Hofericová
 • Roman Hudek
 • Edith Kardošová
 • Zuzana Konštiaková
 • Kristína Laceková
 • Jana Miklová
 • Tibor Nyári
 • Jakub Vavrik
 • Maria Jančová
 • Gabriela Železníková