Domov KONTAKTY

Študent

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021: American Culture & Games Business Schoolgames Comodity Expertise Duke of Edinburgh Ekonomická olympiáda Excel v praxi Finančná gramotnosť Internetový krúžok Joga Omegáči v akcii pIšQworky Plavecký krúžok Praktikum ALFA Praktikum ochrany spotrebiteľa Praktikum OMEGA Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT Rýchle prsty Turistický krúžok Tvorivé dielne

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Adamík Zástupca:Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 4 dievčat: 23 Yonatan Amzalag (1.sk.) Mykhailo Avramenko (1.sk.) Jakub Behančín (1.sk.) Nikola Benková (1.sk.) Lenka Brozová (1.sk.) Alžbeta Mária Ďurišová (1.sk.) Helena Gachová (1.sk.) Vanesa Húdeková (1.sk.) Emma Hundáková (1.sk.) Martina Húšťavová (1.sk.) Kristína Jantošová (1.sk.) Radoslava Kolembusová (1.sk.) Alica

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Katarína Janeková Zástupca: Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 dievčat: 14 Ballová Emma Begáň Marek Führichová Adriana Gajdošík Milan Gaňová Nina Gašpieriková Miriam Hrtánková Adela Kubačák Oliver Kytková Rebeca Laslopová Aneta Matejčík Michal Nemcová Stanislava Obrtancová Sabína Pálešová Bianka Singerová Zuzana Tamášiová Emma Vdovičíková Olívia Žiaková Jana

Zoznam študentov II. G

Triedny profesor: Mgr. Andrea Eliášová Zástupca: Mgr. Haščík Daniel Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 2 dievčat: 18 Vivien Adamovicová (1.sk.) Nikoleta Belavá (1.sk.) Naďa Berezňaninová (1.sk.) Erika Bernátová (1.sk.) Aneta Cibová (1.sk.) Adam Čibenka (1.sk.) Natália Danišková (1.sk.) Alžbeta Daníšková (1.sk.) Tatiana Harciníková (1.sk.) Rebecca Hoffmannová (1.sk.) Simona Horvátová (1.sk.) Lukáš Hrobárik (1.sk.) Janka

Zoznam študentov II. H

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína Zástupca: Ing. Cedzová Miriam Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 dievčat: 16 Sofia Čibenková (1.sk.) Alexandra Ďurinová (1.sk.) Petra Furmánková (1.sk.) Svetlana Galiová (1.sk.) Mário Hajduch (1.sk.) Silvia Horníková (1.sk.) Tatiana Krištofová (1.sk.) Kamila Kubalová (1.sk.) Lenka Kubasáková (1.sk.) Simona Milcová (1.sk.) Matej Pečalka (1.sk.) Martina Puchalová (1.sk.) Nikola

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Truchlíková Zástupca: Mgr. Zdenka Dubcová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Alexandra Balušíková (1.sk.) Ema Baránková (1.sk.) Andrea Bieliková (1.sk.) Ema Danížková (1.sk.) Timea Drevenáková (1.sk.) Juraj Hološ (1.sk.) Nikolas Jankov (1.sk.) Michal Kordiš (1.sk.) Samuel Kvočka (1.sk.) Filip Macháč (1.sk.) Aneta Malichová (1.sk.) Soňa Mrvišová (1.sk.) Erika

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Mgr. Rožek Martin Zástupca: Ing. Rudolf Zrebný Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Kevin Bálint (1.sk.) Šimon Blaho (1.sk.) Natália Brezániová (1.sk.) Katarína Danková (1.sk.) Karolína Gažová (1.sk.) Peter Hudec (1.sk.) Kristína Jedináková (1.sk.) Lucia Kevická (1.sk.) Zuzana Košteková (1.sk.) Lucia Liščáková (1.sk.) Petra Macháčová (1.sk.) Michaela Mičechová (1.sk.) Alexandra

Zoznam študentov III. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Alexandra Babušová (1.sk.) Gréta Beliančinová (1.sk.) Martina Brezániová (1.sk.) Ľubomír Bučkuliak (1.sk.) Rastislav Časnocha (1.sk.) Sabína Čičková (1.sk.) Adam Čižmárik (1.sk.) Tereza Guľová (1.sk.) Boris Haviar (1.sk.) Alex Hollý (1.sk.) Dominika Husárová (1.sk.) Katarína Janíčková (1.sk.) Lenka Janková

Zoznam študentov III. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17 Sofia Čikotová (1.sk.) Lívia Ďurošková (1.sk.) Sarah Hajasová (1.sk.) Magdaléna Hôrecká (1.sk.) Soňa Hrušíková (1.sk.) Zdenka Hvolková (1.sk.) Nikola Jursová (1.sk.) Nikoleta Kontšeková (1.sk.) Lenka Kurucová (1.sk.) Lucia Labantová (1.sk.) Samuel Macek (1.sk.) Nicola Masaryková (1.sk.) David Műhlberger

Zoznam študentov IV.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Sabína Abrahamovičová (1.sk.) Anna Buffová (1.sk.) Lucia Búšovská (1.sk.) Matúš Cabadaj (1.sk.) Simona Černeková (1.sk.) Katarína Flimmelová (1.sk.) Annamária Hanuliaková (1.sk.) Vladimíra Imríšková (1.sk.) Miriam Janurová (1.sk.) Marek Kačáni (1.sk.) Aneta Kozáriková (1.sk.) Mária Macková (1.sk.) Simona

Zoznam študentov IV.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Nikola Badíková (1.sk.) Samuel Bubica (1.sk.) Tatiana Čungová (1.sk.) Kristína Ďurčová (1.sk.) Lucia Gavendová (1.sk.) Viktória Grajciarová (1.sk.) Laura Kormancová (1.sk.) Andrea Kubová (1.sk.) Kristína Kupková (1.sk.) Vanesa Kurucárová (1.sk.) Lujza Michalová (1.sk.) Sára Michalovičová (1.sk.) Ivona

Zoznam študentov IV.G

Triedny učiteľ: Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Veronika Berešíková (1.sk.) Matúš Brziak (1.sk.) Klaudia Galovičová (1.sk.) Bianka Halamová (1.sk.) Veronika Lišková (1.sk.) Michal Mišutka (1.sk.) Nina Náterová (1.sk.) Vladimíra Nižníková (1.sk.) Dominika Obrtancová (1.sk.) Aneta Paúrová (1.sk.) Juraj Pečalka (1.sk.) Peter Pekara (1.sk.)

Zoznam študentov IV.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: Mgr. Jambrichová Mária Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Michal Bartošák (1.sk.) Eliška Belavá (1.sk.) Natália Brosová (1.sk.) Daniela Burgerová (1.sk.) Vanesa Čerňanová (1.sk.) Lea Demjanovičová (1.sk.) Simona Ferjancová (1.sk.) Sára Grochalová (1.sk.) Daniela Holešová (1.sk.) Oliver Hruška (1.sk.) Nikola Janošíková (1.sk.) Viktória Janošková (1.sk.) Zdenko

Zoznam študentov V. G

Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Mošatová Zástupca: Alan J. Davis Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18 Martina Bačíková (1.sk.) Alexander Bielik (1.sk.) Barbora Čibenková (1.sk.) Lívia Drbulová (1.sk.) Veronika Ďuríková (1.sk.) Veronika Hikaníková (1.sk.) Andrea Holienčíková (1.sk.) Sofia Hrabovská (1.sk.) Terézia Kaňová (1.sk.) Beáta Komžíková (1.sk.) Lucia Kostolná (1.sk.) Tamara Košťálová (1.sk.) Michaela

Zoznam študentov V. H

Triedny učiteľ: Mgr. Hubená Martina Zástupca: Ing. Križová Oľga Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 3 dievčat: 18 Petronela Bieliková (1.sk.) Júlia Ciesariková (1.sk.) Sofia Doležílková (1.sk.) Natália Esnaultová (1.sk.) Sarah Gáliková (1.sk.) Linda Chebeňová (1.sk.) Martina Kováčová (1.sk.) Lukáš Kubík (1.sk.) Eva Michaliková (1.sk.) Tatiana Mišíková (1.sk.) Fabián Mlynár (1.sk.) Margaréta Molnárová (1.sk.) Adrián

Informácie pre nových stravníkov

Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina – Školská jedáleň Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Obedy poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11,30 do 14,30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál.  Cena jedného obeda pre študenta je 1,31 €  (náklady na potraviny  1,26 €,  režijné náklady 0,05 € ) Viac informácií

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – dostupné formáty: DOCX, ODT, PDF Žiadosť o poskytnutie štipendia – dostupné formáty: DOCX, DOC,

Premena oddychovej zóny

Po dlhých mesiacoch dištančného vzdelávania sme sa opäť vrátili do našej školy a prišiel čas na aktivity, ktoré sme konečne mohli zrealizovať. Jedna z nich bola vynoviť, zrekonštruovať a hlavne skrášliť prostredie jednej z našich oddychových zón. Plán vyšiel na jednotku a okrem 4 dní na „pracovisku“ sme zažili aj mnoho zábavy a opäť viac

Matematický klokan 2021

Dňa 21. apríla 2021 sa 11  žiakov našej školy zúčastnilo na súťaži Matematický klokan, do ktorej sa naša škola zapája každý rok. Keďže súťaž prebiehala v období dištančného vzdelávania, žiaci sa zapojili online formou. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej vyhlasovateľom  je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži a organizátorom súťaže

PISA 2022 – PILOTNÉ TESTOVANIE

Minulý týždeň  sa vybraní žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy prvýkrát zúčastnili medzinárodnej štúdie Program medzinárodného hodnotenia žiakov – PISA. V dňoch 20. – 21. 5. 2021 sa konalo takmer štvorhodinové testovanie, ktoré bolo rozdelené na tri časti. V prvej a druhej časti si študenti overili svoju  finančnú a čitateľskú gramotnosť, tvorivé myslenie, ale aj poznatky z prírodných vied. V

Internetová súťaž 2021 v spracovaní informácií na počítači

Táto súťaž je najdôležitejším medzinárodným šampionátom. Je otvorená pre študentov z verejných, súkromných škôl alebo združení a pre seniorov, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom svojej národnej skupiny Intersteno. Certifikát, ktorý dostanú úspešní účastníci, je dôležitým prínosom pre profesionálny život. Cieľom je podporovať odbornosť v oblasti používania klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže

Mladý Európan 2021

Dňa 28.04.2021 sa v spolupráci s Europe Direct Žilina uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2021. Podmienkou účasti tímu na súťaži bolo vypracovanie projektu o predsedníckych krajinách. Prvé kolo predstavovalo vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo jazykový test a tretie kolo bolo finále, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Súťaž prebiehala vzhľadom na pandemické opatrenia on-line formou. Našu

2. najlepšia účtovníčka na Slovensku

30 najlepších študentov obchodných akadémií z 1. kola postúpilo do 2. online kola olympiády Mladý účtovník. Z 5. miesta postúpila Daniela Cabadajová z V. G. 22. apríla 2021 súťažila vypracovaním súvislého príkladu za 1 účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Danielinou prioritou bolo prijatie na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Nevzdala sa a systematicky