tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Anglický jazyk

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Víťazka školského kola OAJ v kategórii 2A Martina Bačíková, II.G, sa v stredu 16.01.2019 zúčastnila Krajského kola OAJ, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu v Bytči. V ťažkej konkurencii 14 účastníkov vo svojej kategórii obsadila Martina krásne piate miesto, pričom v častiach čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením dosiahla skvelý 100%-ný výsledok. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.11.2108 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A sa zúčastnilo 28 študentov a v kategórii 2B sa zúčastnilo 10 študentov. Úspešní riešitelia testu postúpili k ústnej časti olympiády, z ktorej vyšli naši víťazi a to v kategórii 2A na: 1. mieste Bačíková Martina 2. mieste Satorisová Martina 3. mieste Bieliková Petronela v kategórii 2B na: 1.

Halloween party

During the OA Culture Club the students have to opportunity to participate in various American culture activities.In this afterschool club the students celebrated with a traditional Halloween Party. The American lecturer Alan James Davis had students compete to create the best looking Mummy, and Jack-o-lanterns. The students enjoyed being able to particpate in such a

Prípravy na Halloween v I.G

Halloween, Sviatok Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo aj Dušičky – sviatok, ktorý pozná celý svet. Na Slovensku je tento sviatok spojený najmä so spomienkou na tých, ktorí už medzi nami nie sú, avšak v USA ide o udalosť, na ktorú sa celý rok tešia malí aj veľkí. Keďže v rámci výučby anglického jazyka sa snažíme bližšie

Shakespeare´s Day

Táto súťaž sa odohrávala na stanici Žilina-Záriečie dňa 26.4.2018. Do rôznych kategórií sa zapojili a našu školu reprezentovali Lea Samko, Martina Sartorisová, Nina Zuščáková, Emma Doležalová, Barbora Veresová, Jarmila Chupáňová, Petra Jakubcová a Terézia Ondáková. Atmosféra, ktorú sme cítili celý deň, bola neuveriteľná. Obklopoval nás príjemný kolektív ľudí s rovnakou láskou k umeniu, ako máme my. Aj napriek

Poznávací zájazd Londýn a okolie

V termíne od 23.4. – 28.4. 2018 sa študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu do Veľkej Británie. Program bol naozaj pestrý a náročný. Po dlhej ceste autobusom sme sa trajektom preplavili z kontinentu na ostrovy. Kozmopolitný Londýn nás privítal príjemným počasím. Prehliadku hlavného mesta sme začali v najzelenšej časti Londýna – Greenwich. Odtiaľ sme pokračovali DLR na Tower

Bodovali sme v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku!

V krajskom kole 28. ročníka Olympiády v anglickom jazyku našu školu reprezentovala Stanislava Sakalová z III.G. V náročnej konkurencii ďalších 11 súťažiacich v kategórii 2B obsadila skvelé tretie miesto so stratou len 1,5 bodu za víťazkou, pričom v ústnej časti súťaže dosiahla ako jediná súťažiaca plný počet bodov. K úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Palacinková hodina

Konečne nasnežilo a my sme si tento deň mohli ešte viac spríjemniť  „chutnou hodinou“. Keďže na vyučovacej hodine anglického jazyka momentálne preberáme lekciu o varení a pečení, rozhodli sme sa, že si niečo doma upečieme a následne to donesieme do školy. Pani zástupkyňa Tomaníčková nám nachystala výborné a čerstvo upečené palacinky. Vyučovaciu hodinu sme mali netradične pri jednom stole v našej

Asistentka výučby anglického jazyka

Vzhľadom na úspešnú prihlášku Obchodnej akadémie vo výberovom procese, na našu školu bola pre školský rok 2017/2018 umiestnená asistentka výučby angličtiny – Sara Worsfold. Asistenti pôsobia v SR na základe medzivládnej dohody o Komisii J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny medzi USA a SR ako lektori v Slovenskej republike.  Na našej škole sa asistentka podieľa na vyučovaní vyučovacích predmetov anglický

Christmas tree decorating

Dňa 1.12.2017 sa v I.G konal ďalší zo série workshopov s názvom English & Creativity, ktorý bol venovaný Vianociam. Koncom decembra sa väčšina z nás teší predovšetkým na Vianoce, ku ktorým neodmysliteľne patrí sneh, dobré jedlo, vianočné koledy, vyzdobený stromček a darčeky, ktoré nosí Ježiško alebo Santa Claus. Preto ani v I.G nemôže chýbať to, čo najviac utvára

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

15. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kat. 2A a 2B, v celkovom počte 41 študentov. Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpilo 6 študentov v kategórii 2A a 4 študenti v kategórii 2 B. Prví z každej kategórii postupujú do obvodového kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov. Mgr.J Baltová a  Mgr. I. Rádiková

Pumpkin carving

Dňa 20.10.2017 sa v I.G konal prvý zo série workshopov s názvom English & Creativity, ktorý bol venovaný sviatku Halloween. Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu „All Hallows‘ Evening“, čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Jeho pôvod siaha až do 16. storočia, dnes ho však poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a tekvicami.

Skvelý úspech Terezky Ondákovej!

Koncom apríla sa na Súkromnej strednej umeleckej škole (SSUŠ) na Hálkovej ulici v Žiline uskutočnil nultý ročník súťaže Shakespeare´s Day. Shakespeare´s Day je príležitosť pre všetkých, ktorí sa venujú anglickému jazyku nad rámec vyučovacích hodín a domácich úloh. Súťaž Shakespeare´s Day, ktorá  bola v minulosti zameraná na prednes poézie a prózy v anglickom jazyku, na SSUŠ obohatili o ďalšie kategórie. Okrem

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 18.1.2017 sme sa zúčastnili okresného kola Olympiády v AJ na Gymnáziu v Bytči. Našu školu reprezentovali: Samuel Studený z 1.B triedy, ktorý súťažil v kategórii 2A (prvý a druhý ročník stredných škôl a gymnázií), Michal Vandlíček zo 4.D triedy, súťažiaci v kategórii 2B (tretí a štvrtý ročník stredných škôl a gymnázií) a vyučujúca

Olympiáda v anglickom jazyku

Vo štvrtok 14.11,.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 48 študentov, ktorí pracovali v dvoch skupinách pod vedením vyučujúcich anglického jazyka Ing. Miriam Cedzovej a Ing. Kataríny Konečnej. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách. Najúspešnejší riešitelia písomnej časti

Testovanie čitateľskej gramotnosti

Dni 21.10. a 04.11. žiaci 4. ročníka využili na priebežné školské testovanie z čitateľskej gramotnosti. Testovanie sa uskutočnilo v systéme e-test, ktoré pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Test čitateľskej gramotnosti v trvaní 80 minút obsahoval 60 úloh zameraných na priebežné overenie úrovne nadobudnutých  vedomostí a kompetencií žiakov. Aj napriek tomu, že test sa žiakom zdal pomerne náročný, konštatovali časový

One world quiz show 2016

Dňa 10.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo podujatie v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov s názvom One world quiz show. Tento kvíz bol určený pre študentov 3. a 4. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia a 2. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Študenti súťažili v štvorčlenných tímoch v 8 kategóriách (Geografia, Dejepis, Anglické reálie, Veda a technika,….) a celá súťaž prebiehala

Aj my oslavujeme Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň si pripomíname jazykovú rozmanitosť, ktorá vládne celej Európe. Každoročne sa konajú rôzne podujatia, súťaže a kvízy, vďaka ktorým majú ľudia možnosť zoznámiť sa so všetkými jazykmi, ktorými sa v Európe hovorí. V rámci sérii podujatí na našej škole, ktoré sú venované tomuto sviatku, sme dnešné hodiny anglického

Chránené heslom: Vstupný test ANJ 1. ročník

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Projec(k)t(y)

V rámci predmetu projekty v bilingválnom študijnom odbore Obchodná akadémia žiaci pracujú na rôznych projektoch a zadaniach (PPT prezentácie, videá, informačné materiály)  týkajúcich sa života okolo nás, pričom výučba prebieha v anglickom jazyku. Výhodou je, že sa súbežne zdokonaľujú hneď v niekoľkých predmetoch (anglický jazyk, informatika, etika, svet práce a komunikácie) a pritom majú možnosť naplno využiť svoju predstavivosť a fantáziu.

Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)

11.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kat. 2A a 2B, v celkovom počte 37 študentov. Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpilo 6 študentov v oboch kategóriach. Prví postupujú do obvodového kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov. Mgr.J Baltová

Divadelné predstavenie Peter Black 2

25.06.2015 si celá naša škola oddýchla od školských lavíc a vyrazila na rande s kultúrou v podobe divadelného predstavenia v anglickom jazyku  Peter Black 2 z divadelného centra Martin. Výkon slovenských hercov bol vynikajúci, na 60 minút dokázali upútať našu pozornosť a pobaviť nás, ich angličtina bola perfektná. Počas celého predstavenia sme mali možnosť preverovať si našu angličtinu a  rozšíriť si

Olympiáda z anglického jazyka 2014/2015 školské kolo

Dňa 9.12.2014 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na základe písomnej a ústnej časti sú výsledky nasledovné: Kategória 2A (1.-2. ročník) 1.miesto: Michal Vandlíček, II.D (postup na okresné kolo) 2. miesto: neudelené 3. miesto: Frederik Hedera, II.D, Matej Bičan, I.B Kategória 2B (3.-4. ročník) 1. miesto: Martina Hofericová, IV.C 2. miesto: Jakub Vavrík,

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Dňa 16.12.2013 sa pod vedením Mgr. Jaroslavy Baltovej  a  Mgr. Danuši Mistríkovej študenti obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili 24. školského kola olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo  29 študentov zo všetkých ročníkov. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórii:  2.A a 2.B. Účastníci olympiády si zmerali a porovnali svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej aj ústnej časti. Najúspešnejší študenti

Elektronické testovanie z anglického jazyka

Dňa 4. júna 2013 sa 15 žiakov  tretieho ročníka zúčastnilo pilotného elektronického testovania z anglického jazyka na úrovni B1 pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Testy ako aj súvisiace dotazníky boli administrované zamestnancami NÚCEM v rámci národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ pod názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania.“ Žiaci mali