Prípravy na Halloween v I.G

Halloween, Sviatok Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo aj Dušičky – sviatok, ktorý pozná celý svet. Na Slovensku je tento sviatok spojený najmä so spomienkou na tých, ktorí už medzi nami nie sú, avšak v USA ide o udalosť, na ktorú sa celý rok tešia malí aj veľkí.

Keďže v rámci výučby anglického jazyka sa snažíme bližšie spoznávať aj kultúru anglicky hovoriacich krajín, neodmysliteľne k nim patria aj známe sviatky, ako Halloween. A tento sviatok sa v USA neodmysliteľne spája s vyrezávaním tekvíc. Práve tejto činnosti sa na hodine AJS s triednym učiteľom Lukášom Vartiakom venovali žiaci I.G, ktorí naplno prejavili svoju kreativitu.