Domov KONTAKTY

Európsky deň jazykov – 26. september

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na Obchodnej akadémii uskutočnili niekoľko aktivít. Najskôr sme žiakom sprístupnili Lingvakvíz – celoslovenský vedomostný online kvíz, v ktorom si môžu zlepšiť svoje jazykové znalosti hravou formou. V období od 24.9. do 23.10.2021 účastníci odpovedajú na otázky využitím svojho smarfónu alebo počítača na stránke https://kviz2021.lingvafest.sk/ súťažia o množstvo hodnotných cien.

Pri ďalších aktivitách sme využili prítomnosť nášho amerického lektora, ktorý vyučuje na bilingválnej sekcii OA. Maturanti zo IV.B triedy a tiež naši dualisti z II.B triedy mali možnosť precvičiť si svoje komunikačné zručnosti pri neformálnom vyučovaní. A.J.Davis je veľmi milý a zodpovedne a ochotne sa pripravil na vyučovacie hodiny. Tu sú dojmy niektorých študentov z daných tried:

Naša hodina s lektorom bola zaujímavá a obohacujúca.

Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o jeho osobnom živote a o Texase.

Robili sme aktivitu, pri ktorej sme sa predstavovali a povedali mu pár viet o našom živote.

Zistili sme, že sa mu páčia Košice a má 2-mesačné dievčatko Bella Rose Dawis.

Boli by sme radi, keby sme s ním mali viac hodín. Určite by nám to pomohlo v komunikácii. Je s ním veľká sranda.                                                                                              Sabína, II.B

Mgr. Ing. Katarína Janeková