Čaj o piatej alebo káva o štvrtej?

Európsky deň jazykov – 26. september

Dve krajiny, dve rozdielne tradície. Angličania sú známi pitím čaju o piatej (tea at 5), Nemci popíjajú kávu o štvrtej (Kafffeetrinken um 4). Tieto a ďalšie tradície rozoberali maturanti v rámci spoločnej anglicko-nemeckej hodiny, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Pri učení sa cudzieho jazyka je dôležité nielen zvládnuť jazykové zručnosti, ale spoznať aj históriu a kultúru danej krajiny. Žiaci preto v skupinách prezentovali jednotlivé sviatky a s nimi spojené zvyky a tradície v Anglicku a Nemecku. Vyučujúce zvolili netradičnú formu a žiaci mohli popri popíjaní anglického čaju sledovať dianie na práve prebiehajúcom Oktoberfeste v Mníchove. Veríme, že hodina bola príjemným spestrením vyučovania a žiakov sme motivovali k učeniu sa cudzích jazykov.

Mgr. Eva Ftoreková
Mgr. Ing. Katarína Janeková