Domov KONTAKTY

Novinári informovali…

Dňa 2. októbra 2019 sme videli prácu novinárov! Do tejto „role“ sa so skutočnou odbornosťou vžili žiaci voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO na vyučovacej hodine pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Každý žiak si sám zvolil zo stránky www.nbs.sk o akej skutočnosti urobí reportáž či novinársky príspevok – ba dokonca zrealizuje rolu „hovorcu banky“. 

Dozvedeli sme sa naozaj zaujímavé informácie napríklad z Dňa otvorených dverí NBS, o možnostiach vzdelávania NBS v rozčlenení na vzdelávanie učiteľov, detí, študentov, o guvernérovi NBS a jeho práci, o pamätných a zberateľských minciach emitovaných NBS, o problematike zrušenia 1 a 2 centových mincí na Slovensku – analýza dopadov ich zrušenia na spotrebiteľa, o bankovkách série Európa a ich ochranných prvkoch a iné odborné témy.

Žiaci svoju rolu zvládli veľmi dobre. Klasifikovaný mali nielen svoj novinársky príspevok, ale aj spôsob jeho odprezentovania. Nechýbal mikrofón, možnosť použiť vlastný materiál /písomný aj obrazový/, otázky publika.

Žiaci si týmto spôsobom mohli vyskúšať reálnu prácu novinára. Atmosféru si pozrite v obrazovej galérii.
                                                                                          

Ing. Renáta Fojcíková
vyučujúca predmetu