Pobyt učiteľov na vzdelávacom kurze na Malte

V dňoch 12. – 23. augusta 2019 sa 4 učitelia Obchodnej akadémie zúčastnili na vzdelávacích kurzoch na Malte v rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“. Mgr. Ing. K. Janeková, Mgr. Oľga Krížová, Mgr. Martin Rožek a lektor A. J. Davis navštevovali v medzinárodnej škole ETI programy kontinuálneho vzdelávania so zameraním na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. Škola je situovaná v rušnej časti mestečka St.Julian´s a navštevujú ju nielen učitelia, ale aj študenti z celého sveta. V medzinárodnom prostredí sme získali nové zručnosti s informačnými technológiami, naučili sme sa používať nové metódy, zlepšili svoje vyučovacie schopnosti s využitím metódy CLIL a v neposlednom rade sme zvýšili svoju komunikačnú úroveň angličtiny, ktorá je nevyhnutná v každodennej práci so žiakmi Obchodnej akadémie. Okrem školských povinností sme sa zúčastňovali aj na kultúrnom programe, ktorý organizovala škola v spolupráci s miestnymi turistickými sprievodcami. S úrovňou poskytnutých kurzov sme boli veľmi spokojní a do práce sme sa vrátili plní nadšenia a nových vedomostí a zručností.

Vďaka účasti na týchto kurzoch prostredníctvo projektu Erasmus+ sa zvyšuje kvalita vyučovania anglického jazyka a tiež odborných ekonomickým predmetov na Obchodnej akadémii.

Mgr. Ing. K. Janeková