Anglický jazyk

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Dňa 16.12.2013 sa pod vedením Mgr. Jaroslavy Baltovej  a  Mgr. Danuši Mistríkovej študenti obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili 24. školského kola olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo  29 študentov zo všetkých ročníkov. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórii:  2.A a 2.B. Účastníci olympiády si zmerali a porovnali svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej aj ústnej časti. Najúspešnejší študenti

Elektronické testovanie z anglického jazyka

Dňa 4. júna 2013 sa 15 žiakov  tretieho ročníka zúčastnilo pilotného elektronického testovania z anglického jazyka na úrovni B1 pre vzdelávací stupeň ISCED 3. Testy ako aj súvisiace dotazníky boli administrované zamestnancami NÚCEM v rámci národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ pod názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania.“ Žiaci mali

Exkurzia Francúzsko – Anglicko – Škótsko

2

V dňoch 10. – 17. apríla 2013 sa žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili poznávacej exkurzie po vybraných štátoch Európy. Naša cesta začala v Paríži, hlavnom meste Francúzska, kde mali možnosť vidieť takmer všetky hlavné turistické miesta (Eiffelova veža, Louvre, Víťazný oblúk….). Na druhý deň sme sa presunili cez podmorský Eurotunel do Anglicka,

Program celoživotného vzdelávania: Young economists and the European labour market

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR na realizáciu projektu „Young economists and the European labour market“. Projekt „Mladí ekonómovia a európsky trh práce“ je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v zahraničí a overenie

Olympiáda v ANJ – školské kolo 2012/2013

Dňa 21.11.2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. 60 študentov, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií, si zmeralo sily v znalosti anglickej gramatiky, slovnej zásoby a pohotovosti v zvládnutí komunikačnej situácie. Víťazi oboch kategórií postupujú do obvodného kola. Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku Kategória 2A: (1. – 2. ročník) 1. miesto:

Charakteristika predmetu Anglický jazyk

Predmetová komisia anglického jazyka Predmety vyučované v rámci PK anglického jazyka: anglický jazyk – začiatočníci, pokročilí (1. – 4. ročník) odborná príprava v anglickom jazyku – pokročilí (1. – 4. ročník) konverzácia v anglickom jazyku – pokročilí (4. ročník) Zloženie PK: Mgr. Jaroslava Baltová Mgr. Katarína Bušová Mgr. Monika Ďuríková – vedúca PK PhDr. Viktória

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2011/2012

Dňa 13. 12. 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Spomedzi všetkých zúčastnených boli najúspešnejší: 1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka. Výsledky: 1. – 2. ročník: 1. miesto: neudelené 2. miesto: Michal Papšo (I.A), Filip Guffa (I.C) 3. miesto: Martin Lukáč (II.C), Lenka Guffová

ANJ – Materiály pre študentov

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Online testovanie Príručka obchodnej korešpondencie Pracovný zošit OPA Pracovný zošit pre maturantov

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2009/2010

14. decembra 2009 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Študenti súťažili v dvoch kategóriách. 1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka. Výsledky: 1. – 2. ročník: 1. miesto: Orešanová, Katarína II. B 2. miesto: Fučeková, Michaela II. B 3. miesto: Kršíková, Monika II. A 3.

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2008/2009

Tradične, ako každý rok, sa uskutočnilo 11. decembra 2008 školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 34 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. 1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka. Po úvodnom písomnom teste si žiaci zmerali sily v ústnej časti, kde sa prezentovali