Olympiáda z anglického jazyka 2014/2015 školské kolo

Dňa 9.12.2014 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na základe písomnej a ústnej časti sú výsledky nasledovné:

Kategória 2A (1.-2. ročník)

1.miesto: Michal Vandlíček, II.D (postup na okresné kolo)
2. miesto: neudelené
3. miesto: Frederik Hedera, II.D, Matej Bičan, I.B

Kategória 2B (3.-4. ročník)

1. miesto: Martina Hofericová, IV.C
2. miesto: Jakub Vavrík, IV.C
3. miesto: Michal Papšo, IV.A

Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Katarína Capáková