Domov KONTAKTY

Charakteristika predmetu Anglický jazyk

Predmetová komisia anglického jazyka

Predmety vyučované v rámci PK anglického jazyka:

  1. anglický jazyk – začiatočníci, pokročilí (1. – 4. ročník)
  2. odborná príprava v anglickom jazyku – pokročilí (1. – 4. ročník)
  3. konverzácia v anglickom jazyku – pokročilí (4. ročník)

Zloženie PK:

Mgr. Jaroslava Baltová

Mgr. Katarína Bušová

Mgr. Monika Ďuríková – vedúca PK

PhDr. Viktória Jánošová

Mgr. Katarína Lacková

Mgr. Danuša Mistríková

Mgr. Ivana Rádiková

JUDr. Jana Tomaníčková

 

Charakteristika predmetu

Obsah výučby cudzích jazykov vychádza zo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Jej úlohou je aktívne zvládnuť jazykové zručnosti a vedomosti.

Jazykové vyučovanie podporuje individuálnu, spoločenskú a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa a komunikovať v cudzom jazyku v reálnych podmienkach. Prispieva k rozvoju osobnosti a umožňuje uplatniť sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

Výučba je zameraná na formovanie a prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov, zameraných na:

  • rečové zručnosti
  • jazykové funkcie
  • tematické okruhy
  • jazykové prostriedky

Viac informácií k charakteristike predmetu vo formáte PDF.