Domov KONTAKTY

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2011/2012

Dňa 13. 12. 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Spomedzi všetkých zúčastnených boli najúspešnejší:

1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka.

Výsledky:

1. – 2. ročník:

1. miesto: neudelené
2. miesto: Michal Papšo (I.A), Filip Guffa (I.C)
3. miesto: Martin Lukáč (II.C), Lenka Guffová (II.E)

3. – 4. ročník:

1. miesto: Lucia Veselovská (IV.A)
2. miesto: Michal Hodás (III.B)
3. miesto: Jana Stupňanová (III.B)

Congratulation!!!