tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

ANJ – Materiály pre študentov

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník

Online testovanie

Príručka obchodnej korešpondencie

Pracovný zošit OPA

Pracovný zošit pre maturantov