Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv v šk. roku 2010/2011

V dňoch 9. a 10. decembra 2010 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo školské kolo XIII. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Poznanie problematiky ľudských práv a demokratických hodnôt je jednou z priorít vzdelávania žiakov na našej škole. Žiaci školy sa niekoľko rokov úspešne zapájajú do realizácie Olympiády ľudských práv a dosahujú výborné výsledky na krajskej a celoslovenskej úrovni. Žiaci tretieho ročníka preukázali kvalitné vedomosti a komunikačné zručnosti pri prezentácii problematiky ochrany ľudských práv“, uviedla Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy. Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári budúceho roka postúpil René Školník – žiak III.C triedy.

 

Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv:

1. miesto: René Školník – trieda III.C,

2. miesto: Tatiana Kocúrová – trieda III.A,

3. miesto: Dominika Kubicová – trieda III.E,

4. miesto: Michaela Pallová – trieda III.A,

5. miesto: Katarína Vejrostková – trieda III.E.

 

Viac informácií o Olympiáde ľudských práv je dostupných na www.olp.skwww.iuventa.sk.