Domov KONTAKTY

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2009/2010

14. decembra 2009 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Študenti súťažili v dvoch kategóriách.

1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka.

Výsledky:

1. – 2. ročník:

1. miesto: Orešanová, Katarína II. B
2. miesto: Fučeková, Michaela II. B
3. miesto: Kršíková, Monika II. A

3. – 4. ročník:

1. miesto: –
2. miesto: Šuštiaková, Zuzana IV. B
3. miesto: Rybáriková, Gabriela IV. E