Domov KONTAKTY

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2008/2009

Tradične, ako každý rok, sa uskutočnilo 11. decembra 2008 školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 34 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

1. kategóriu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. kategóriu žiaci 3. a 4. ročníka.

Po úvodnom písomnom teste si žiaci zmerali sily v ústnej časti, kde sa prezentovali ako jednotlivci aj ako dvojice vo follow-up questions a role-play.

Výsledky:

1. – 2. ročník:

1. miesto: Veselovská, Lucia 1. A
2. miesto: Orešanová, Katarína 1. B
3. miesto: Fučeková, Michaela 1. B

3. – 4. ročník:

1. miesto: Turčan, Martin 4. A
2. miesto: Galus, Lukáš 4. E
3. miesto: Meriačová, Zuzana 4. C