Vianočná schoolgames

Vo vianočnom duchu sa niesla súťaž študentov dvoch cvičných firiem  pod  vedením   Ing. L. Synákovej a Ing. A. Hlačinovej.

Súťažia chtiví študenti sa vnorili do hry Business Schoolgames v piatich kruhoch. Súťažili dvojčlenné tímy – družstvá.

Všetci sa stali víťazmi, no odmenené boli len 3 družstvá. Vysmiate tváre víťazných študentov vidieť na fotografiách s diplomami.

Tretiaci hrali túto hru prvýkrát, oboznamovali sa so známymi firmami, ktoré kupovali, investovali do nich, prípadne ich stihli zmeniť na akciovú spoločnosť. Samozrejme, okrem šťastia treba v hre i bojového ducha a ekonomické vedomosti. Študenti sa už 3. rok učia ekonomické predmety, táto hra dáva priestor na preverenie si svojich vedomostí.

Výhercom blahoželáme!

Prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch tejto školskej súťaže.

Ing. Synáková