Domov KONTAKTY

Cvičná firma praktikum

Cvičné firmy v Poprade

START Dve firmy, Diamond car, s. r. o. a START GO, s. r. o. sa 7. februára 2019 vybrali spolu so svojimi konateľkami Ing. L. Synákovou a Ing. A. Hlačinovou na 11. kontraktačný deň cvičných firiem do Popradu. Ráno nás privítala p. riaditeľka OA Poprad. Po úvodnom slove začalo samotné obchodovanie. Súťaže sa zúčastnilo 19 cvičných a JA

CFP – Stredoškolský podnikateľský zámer

Stredoškolský podnikateľský zámer, organizovaný VUC, určite priniesol opäť množstvo výnimočných nápadov študentov stredných škôl na území Žilinského kraja. Dnešní mladí ľudia sa zapájajú a chcú zlepšiť svoje okolie prostredníctvom nových podnetov. Aj náš Roman Klandúch, žiak IV.A sa zapojil už do 8. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Nové nápady a nadčasové myšlienky, ktoré prinášajú stredoškolskí

DIAMOND CAR, S. R. O. BODUJE

Cvičná firma Diamond car, s. r. o. sa 21. marca vybrala do Ostravy. Musím spomenúť, že podnetom na vznik cvičnej firmy bola účasť na súťaži cvičných firiem v Poprade. Práve v Poprade vznikol nápad prenájmu luxusných áut (7. február 2018). Cieľom cesty bola OA Ostrava a výstavisko „Černá louka“ v Mariánskych horách. Cvičnú firmu v Ostrave reprezentovali 4 spoločníci –

Tretiaci na seminári

27.2. 2018 sa žiaci voliteľného predmetu Cvičná firma praktikum s vyučujúcou zúčastnili seminára „Erasmus v nás a okolo nás“. Seminár sa konal v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Cieľom bolo predstavenie možnosti európskeho programu Erasmus plus. Ide o programy, ktoré využívajú i stredné školy a pomocou nich zlepšujú a zatraktívňujú školské prostredie. Išlo o

CB´s SWEETIES, s. r. o. – 2. miesto za najpútavejšiu elektronickú prezentáciu

7. februára sa v priestoroch OA v Poprade konal jubilejný 10. ročník kontraktačného dňa cvičných firiem. Zúčastnili sa ho cvičné firmy regiónu a pozvanie prijali i 2 cvičné firmy z Ostravy a samozrejme, i my, z OA Žilina. Tentokrát sme šli naberať skúsenosti. Šli žiaci 3. ročníka voliteľného predmetu, ktorí vznikali od septembra 2017. Neprišli sa však iba pozerať, šli i súťažiť. Vsadili na

Vianočná „Business Schoolgames“

Business Schoolgames si 19.12.2017 „rozdali“ a svoje vedomosti porovnávali žiaci 3. a 4. ročníka. Tretiaci verzus Štvrtáci, inak aj Cvičná firma verzus Bankovníctvo. Ide o žiakov týchto dvoch voliteľných predmetov, ktorí pod vedením Ing. L. Synákovej a Ing. R. Fojcíkovej v predvianočnom období namiesto učenia sa zasadli do lavíc a zarábali. Samozrejme, zarábali len fiktívne. Kupovali si firmy, investovali ich, niektorí

Kreatívne workshopy cvičných firiem

Vo štvrtok 6.4.2017  v priestoroch našej školy Ing. Martin Klepek so svojimi študentami  Obchodno  podnikateľskej  fakulty  Slezskej univerzity v Karvinej  zorganizoval  kreatívne workshopy pre študentov IV.ročníkov. Pre veľký záujem sa zúčastnili workshopu okrem žiakov cvičných firiem aj žiaci daňovej sústavy a bankovníctva.  Po úvodných slovách sa  žiaci rozdelili do skupín v dvoch triedach, v ktorých súbežne prebiehali oba

Business s (r)učením obmedzeným

O akom biznise je reč? Hovoríme o stolnej hre Business Schoolgames. Súboj rozohrali medzi sebou študenti cvičnej firmy praktikum pod vedením Ing. L. Synákovej a bankovníctva pod vedením Ing. R Fojcíkovej. Hralo sa v dvojčlenných tímoch. Bolo utvorených 5 hracích polí s 3 tímami pri každom stole. Víťazmi sa stali 3 tímy, ktoré nahrali najviac bodov. Ako sa body počítali?

Vianočná schoolgames

Vo vianočnom duchu sa niesla súťaž študentov dvoch cvičných firiem  pod  vedením   Ing. L. Synákovej a Ing. A. Hlačinovej. Súťažia chtiví študenti sa vnorili do hry Business Schoolgames v piatich kruhoch. Súťažili dvojčlenné tímy – družstvá. Všetci sa stali víťazmi, no odmenené boli len 3 družstvá. Vysmiate tváre víťazných študentov vidieť na fotografiách s diplomami. Tretiaci hrali túto

BINGO!!!

„Vyhrali sme 500 €! A nielen to. Potešil nás zápisník, pero, zvýrazňovače a v neposlednom rade i diplom,“ hovoria víťazky. Študenti 3.ročníka voliteľných predmetov CFP a BAN sa v rámci popoludňajšieho vyučovania 7. mája 2015 hrali. No nehrali v pravom zmysle slova. Precvičovali si ekonomické teórie, odpovedali na ekonomické otázky, ktoré neboli vždy jednoduché. Hra Business Schoolgames sa páčila. Súťažilo 14 tímov

Vyhrali sme!

Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila súťaž BUSINESS SCHOOLGAMES žiakov štvrtého ročníka cvičnej firmy a bankovníctva pod vedením Ing. Synákovej a Ing. Fojcíkovej. Rozdelenie do tímov, rozdanie hier, zadanie pokynov a odštartovalo sa. V stanovenom čase museli žiaci nahrať čo najviac peňazí a kúpiť maximum firiem, aby postúpili do finále. Štyri tímy, ktoré postúpili, zohrali

Až ku hviezdam

16. apríla 2015 sa v OC Mirage v Žiline konala prehliadka študentských spoločností z celého Slovenska. Prezentovali svoje regióny, krásy miest, kde bývajú, študujú, či kde sa cítia ako doma. A my spolu so žiakmi, ktorí navštevujú voliteľné predmety Bankovníctvo, Cvičná firma praktikum a Daňová sústava sme sa boli na nich pozrieť. Prezradím trošku viac. Boli sme čerpať inšpiráciu. Ale

Kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade

Aj naši žiaci sa zúčastnili 7. ročníka Kontraktačného dňa cvičných firiem v Poprade. Z OA Žiliny sa vybrala do Popradu skupinka žiakov zo IV. A s cvičnou firmou La Festa, s. r. o. Viac na http://skolskyservis.teraz.sk/la-festa-s-r-o-bodovala-v-poprade. Nechýbala samozrejme kamera. Nech sa páči, pozrite si zostrih z tohto podujatia…

Veľtrh cvičných firiem v Bratislave

Dňa 25. novembra 2014 sa 27 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnilo exkurzie v Bratislave na 17. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.  Pedagogický dozor vykonávali Ing. Viera Balčáková a Ing. Lenka Synáková. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Cvičná firma – praktikum, ktorý si žiaci zvolili ako voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku. Keďže žiaci

ZABUDNI NA STRES, POZRI,ČO NA OA BOLO, JE A EŠTE BUDE. . .

O tom, že žiaci sú šikovní, keď majú chuť, svedčia výsledky ich prác i vo voliteľných predmetoch. Výnimkou nie je ani predmet Cvičná firma praktikum. Prinášam Vám ukážky prác našich žiakov v rámci predmetu Cvičná firma praktikum. Sami sa presvedčíte, že žiaci sú rôznorodí, majú dobré nápady a každý člen dáva cvičnej firme to, čo jej chýba. Pretože dáva

O čom podnikanie vlastne je?

Predmet Cvičná firma praktikum je voliteľným predmetom v 3. a 4. ročníku. Cvičná firma je špecifická organizačná forma vyučovania, ktorá simuluje prácu v reálnej firme, je mostom medzi teóriou a praxou a súčasne prípravou na podnikanie. Podporuje rozvoj kľúčových kvalifikácií, ako je tímovosť, komunikácia, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť, rozvoj schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi, robiť

Most medzi teóriou a praxou

Cvičná firma praktikum je voliteľným odborným predmetom, ktorý je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka. Ide vlastne o hru na obchodovanie. Taktiež sa zvykne označovať ako most medzi teóriou a praxou. Prečo? Práca v cvičnej firme pripomína prácu v reálnej firme, preto študenti využívajú podklady z hospodárskej praxe a riadia sa platnými právnymi predpismi. Musia používať vedomosti získané v jednotlivých odborných predmetoch,

Veľtrh cvičných firiem – Poprad

Zamestnanci našej firmy: Lucia Muchová (riaditeľka) Zuzana Jamečná (asistent riaditeľa) Denisa Mišiaková  (marketingové oddelenie) Katarína Olejníková (obchodné oddelenie) Tomáš Muráň (marketingové oddelenie) Martin Kvašňovský (účtovné oddelenie) Peter Porubec (personálne oddelenie) …sa zúčastnili dňa 06. marca 2013 Veľtrhu cvičných firiem v Poprade. Prezentovať našu firmu sme mali možnosť po prvýkrát počas jej niekoľkomesačnej existencie.. Získali sme nové