Veľtrh cvičných firiem v Bratislave

P1450018Dňa 25. novembra 2014 sa 27 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnilo exkurzie v Bratislave na 17. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.  Pedagogický dozor vykonávali Ing. Viera Balčáková a Ing. Lenka Synáková.

Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Cvičná firma – praktikum, ktorý si žiaci zvolili ako voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku. Keďže žiaci sú v súčasnosti vo fáze zakladania vlastných cvičných firiem, účasť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem im poskytla množstvo potrebných informácií, vedomostí, zážitkov, dojmov, ktoré môžu neskôr využiť vo vlastnej cvičnej firme. Žiaci naživo videli reálne cvičné firmy, ktoré pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, spoznali ich obchodné praktiky, zamestnancov, katalógy, produkty, prezentácie, imidž a pod. Žiaci nadviazali kontakty s viacerými cvičnými firmami, uzavreli prvé obchody, prezreli si ich stánky, komunikovali so zahraničnými cvičnými firmami v cudzom jazyku. Zároveň vypracovávali jednotlivé úlohy, ktoré im vopred zadali ich učitelia cvičných firiem.

Vypracovala: Ing. Viera Balčáková