Domov KONTAKTY

Internetové portály od Poradcu Podnikateľa vo vyučovacom procese

V tomto školskom roku začala Obchodná akadémia v rámci partnerského programu „PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“ využívať internetové portály www.danovecentrum.sk www.mzdovecentrum.sk. Tieto portály boli využívané vo vyučovacom procese najmä na predmetoch Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Účtovníctvo FO, Daňová sústava, Ekonomika a podnikanie, Bankovníctvo, Svet práce a komunikácia. Prínosom pre učiteľov a žiakov bol prístup k problematike daňovej sústavy a daňovníctva (daňové zákony, tlačivá daňových priznaní, daňová kalkulačka), miezd (odvody a mzdové náklady), či rôzne odborné články z oblasti ekonomiky a podnikania. Pevne veríme, že tento partnerský program bude pre našu školu prínosom aj v budúcom školskom roku.