Zoznam študentov II. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová

Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová

Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15

 1. Babušová Alexandra
 2. Beliančinová Gréta
 3. Brezániová Martina
 4. Bučkuliak Ľubomír
 5. Časnocha Rastislav
 6. Čičková Sabína
 7. Čižmárik Adam
 8. Guľová Tereza
 9. Haviar Boris
 10. Hollý Alex
 11. Husárová Dominika
 12. Janíčková Katarína
 13. Janková Lenka
 14. Jánošíková Silvia
 15. Martinusíková Natália
 16. Mikolajová Nikola
 17. Pačeková Veronika
 18. Stančeková Nina
 19. Škoríková Alexandra
 20. Timko Michal
 21. Venclová Anita