Domov KONTAKTY

Žilinský literárny festival

16. ročník Žilinského literárneho festivalu sa na Obchodnej akadémii, Veľká okružná niesol v znamení originality a kreativity. Chodby našej školy sa postupne začali zapĺňať výtvormi žiakov druháckych tried, ktorí do ŽLF pridali kúsok seba tým, že zostrojili či už plagát alebo iný umelecký výtvor súvisiaci s ich obľúbenými dielami.

Bolo úžasné sledovať ich tvoriť, diskutovať, pracovať spolu a aj priamo si to vychutnávať. Je na nich vidieť ich lásku k literatúre a ku knihám.

Prváci sa postarali aj o spestrenie nudného sivého chodníka pred našou školou. Vrátili sa späť do detských čias a kriedami zaznamenali na betón citáty z ich obľúbených kníh, básní či výroky, ktoré ich najviac oslovili.

Literárny festival sme spoločne ukončili workshopmi, na ktorých sa podieľala 4. G a tretiacke triedy. Štvrtáci si pripravili menšie prednášky o knihách Veľký Gatsby a Kto chytá v žite a tretiaci sa následne zapojili do diskusie a pracovali na vytvorených zadaniach a úlohách.

Tento deň bol plný smiechu, kreatívnych nápadov a zaujímavých názorov. Vytvoril tak na našej škole krásnu bodku za Žilinským literárnym festivalom.

Ďakujeme všetkým, čo sa aktívne podieľali na tejto akcii.

Autor: Daniela Cabadajová

O nás v médiách – https://www.zilinak.sk/prispevky/12925/do-16-rocnika-zilinskeho-literarneho-festivalu-sa-zapojili-aj-studenti-obchodnej-akademie-v-ziline