Domov KONTAKTY

XIV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

V dňoch 11. a 12. decembra  sa naši žiaci Michal Čmelík (IV.A) a Marianna Kupčuliaková (IV.B) pod pedagogickým dozorom pani profesorky Ing. Michaely Kostolnej zúčastnili XIV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl. Tento rok sa súťaž konala v prostredí krásneho Liptova, konkrétne v jeho najväčšom meste – Liptovskom Mikuláši. Počas prvého dňa zástupcovia škôl absolvovali súvislý príklad z účtovníctva. Prvý deň pokračoval sprievodným programom v podobe obhliadky historického Liptovského Mikuláša, či návštevy múzea Ilúzie. Súťažné dianie vyvrcholilo druhým dňom. Tam sa naši zástupcovia opäť nestratili. Čakal ich test všeobecných predpokladov a na záver prezentácia našej školy v anglickom jazyku.

A ako sme vlastne dopadli ? Tak my Vám to povieme. Domov sme si napriek veľkej konkurencii odniesli krásne 3. miesto!!!!

Chceli by sme sa poďakovať hostiteľskej škole Obchodnej akadémií Liptovský Mikuláš za príjemnú atmosféru počas týchto dvoch dní. Ďakujeme za úžasné chlebíčky a v neposlednom rade za pestrý program a služby, ktoré nám poskytli.

A vlastne ešte jedno poďakovanie! Našej pani profesorke Ing. Michaele Kostolnej. Ďakujeme za prípravu,  podporu,  koláče a za krásne chvíle, ktoré sme v LM spoločne strávili.

Michal Čmelík