Domov KONTAKTY

Workshop Deloitte College

V dňoch 11. a 12. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnil workshop organizovaný firmou Deloitte audit, s. r. o., Bratislava. Stali sme sa tak prvou strednou školou na Slovensku, na ktorú táto svetová firma zavítala. Zúčastnili sme sa ho ako  12 členná skupina žiakov 4. ročníka pod vedením Ing. Križovej a Ing. Kostolnej.

Obsahom stretnutia prvý deň bol Business Chemistry. Je to prístup, ktorý sa využíva v pracovných tímoch na posilnenie obchodných vzťahov. Tento nástroj slúži na identifikáciu jednej zo štyroch rôznych typov osobnosti. Každý žiak formou testu v anglickom jazyku bol identifikovaný ako jeden z typov, ktorý predstavuje stabilný zdroj správania sa na pracovisku. Pod odborným vedením sme analyzovali kladné a záporné stránky jednotlivých typov.

Počas druhého dňa sme absolvovali niekoľko lekcií prednášok z oblasti účtovníctva, auditu a daňovníctva. V ďaľšej časti dňa sme odborníkom z praxe mali možnosť predviesť na konkrétnych účtovných prípadoch ako vieme účtovať. Určite sme neostali zahanbení. Bolo to veľmi zaujímavé overiť si v praxi vedomosti, ktoré sme z účtovníctva získali počas štúdia v 2. a 3. ročníku.

Na záver workshopu sme všetci dostali certifikát Deloitte.

Veľmi sa nám páčilo aj to, že firma nám bezplatne poskytla počas obidvoch dní občerstvenie a obed.

Ďakujeme.

Aneta Maťková IV. C a Nikolas Halfon IV. A