Domov KONTAKTY

Vzdelávanie pre generáciu Y – Z

Dňa 11.3.2019 sa prváci bilingválnej sekcie obchodnej akadémie zúčastnili na zaujímavej debate na pôde Žilinskej univerzity, na ktorú nás pozvala organizácia eTwinning.  P.učiteľky  JUDr.J.Tomaníčková a Mgr.Ing.K.Janeková sprevádzali žiakov do Auly Datalan, v ktorej prítomných privítal rektor Žilinskej univerzity a postupne svoje príspevky predniesli vedúca e-Twinningu p. Sokolíková a riaditeľka univerzitnej knižnice p.Mičicová.

V debate vystúpili 6 slovenskí odborníci (napr.dekan FRI UNIZA p.Kršák,  riaditeľka NÚCEM – p. Kanovská, prodekanka UMB Banská Bystrica p.Gregorová,….) a pohotovo reagovali na otázky moderátora. Prítomní študenti a pedagógovia mohli interaktívne vstúpiť do programu a pomocou svojich smartfónov kládli ďalšie otázky týkajúce sa konkrétnych krokov v oblasti moderného vzdelávania. Dozvedeli sme sa tak množstvo cenných informácií o budúcnosti vzdelávania „generácie Z“, o profesii učiteľa a pokroku, ktorý tak nevyhnutne potrebujeme.

Mgr. Ing. Katarína Janeková