Vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015

Dňa 11. júna 2015 zorganizoval odbor školstva ŽSK v kongresovej sále Úradu ŽSK podujatie „Vyhodnotenie súťaží odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015“. Ceny získali vždy traja najlepší v súťažiach Mladý Slovák, Mladý slovenský vedec, Môj slovenský športový idol, Mladý strojár, Môj deň v parlamente 2015, Ocenenie žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Cena VÚC a Realitný vodičák. Medzi ocenenými bola aj študentka (teraz už absolventka) našej školy Veronika Dolníková, ktorá okrem toho, že si vzorne plnila povinnosti v škole, získala 2 strieborné medaily na majstrovstvách sveta v rádiovo-orientačnom behu v Kazachstane.

Mgr. Andrea Eliášová, zástupkyňa riaditeľky školy, na tomto podujatí prevzala pre školu z rúk podpredsedu ŽSK pána Jozefa Štrbu Cenu VÚC za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v oblasti neformálneho vzdelávania, ktoré sa školám udeľuje v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl, ktorý realizovala IUVENTA. Pán Štrba,  podpredseda ŽSK, vyzdvihol prácu všetkých žiakov – účastníkov súťaží, ako aj učiteľov, ktorí ich pripravovali, a samozrejme aj riaditeľov škôl, ktorí im umožnili zúčastniť sa týchto súťaží.

cena_vuc_iuventa_web

DSC_0135