Domov KONTAKTY

Výchovné poradenstvo – kontakty

Výchovný poradca: PaedDr. Peter Majer – člen Asociácie výchovných poradcov SR, učiteľ hospodárskej geografie, dejepisu a občianskej náuky.

Konzultačné hodiny: štvrtok od 12.30 hod. do 15.00 hod.

Konzultácie sú realizované v kabinete výchovného poradcu na 2. poschodí v hlavnej budove školy. Konzultáciu je možné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov. Žiaci môžu navštevovať kabinet výchovného poradcu podľa potreby denne v čase veľkej prestávky.

Kontakty:

Telefónne číslo: 041/707 59 29

E-mail: petermajer.oavoza@gmail.com

Ďalšie kontakty:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Žiline

Kuzmányho 26, 010 75 Žilina

Telefón: 041/ 562 06 26, 0961 40 31 01, 0961 403 113

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Telefón: 041/565 00 18

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Do stožky 8, 010 08 Žilina

Telefón: 041/724 11 28

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Ul. Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina

Telefón: 0944 028 727

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Referát poradensko-psychologických služieb

Hurbanova 16, 010 01 Žilina

Telefón: 041/244 03 83