Voľby a mládež

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5. marca 2016. Volebný systém pre voľby do zákonodarného orgánu je definovaný v Ústave Slovenskej republiky a v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravila pre žiakov 3. ročníka simulované elektronické voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili na našej škole dňa 24. februára 2016 v rámci vyučovania občianskej náuky. Žiaci vo veku 17. a 18. rokov neoficiálne zvolili svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky z ponuky 23 politických strán a jednotlivým zástupcom priradili preferenčné hlasy. Veríme, že o ďalšie štyri roky bude volebná účasť súčasných tretiakov stopercentná a reálna.

JUDr. Jana Tomaníčková a PaedDr. Peter Majer

volby-a-mladez